Công văn 9029/BTC-TCT ngày 08/07/2019

Đính chính Quyết định 1112_QĐ-BTC

Do sai sót trong vấn đề thông báo giá xe của Công ty VMEP là Công ty vốn nước ngoài chuyên sản xuất lắp ráp xe máy thương hiệu SYM tại Việt Nam vào Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 1112/QĐ-BTC Ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy đối với xe máy hai bánh điện nhãn hiệu SYM, số loại SYM Z1.
Bộ Tài chính xin được đính chính lại sai sót tại văn bản trên như sau:
Xe máy hai bánh điện Nhãn hiệu: SYM; Kiểu loại xe [Tên thương mại/ Số loại]: SYM Z1; Thể tích làm việc/ Công suất (cm3/kW): 1,1 KW; Giá tính LPTB: 20.200.000 VNĐ tại số thứ tự thứ 5 Phần 7b xe máy hai bánh (điện) sản xuất, lắp ráp trong nước Bảng 7 XE MÁY, nay sửa lại Giá tính LPTB là 11.100.000 VNĐ.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh