Công văn 8328/BTC-CST ngày 19/07/2019

Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu

Tải về tại đây: