Công văn 64601/CT-TTHT ngày 15/08/2019

Thuế nhà thầu đối với hợp đồng gia công phần mềm

Tải về tại đây: