Công văn 63688/CT-TTHT ngày 12/08/2019

Vướng mắc trong việc áp dụng Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20_2017_NĐ-CP

Tải về tại đây: