Công văn 63600/CT-TTHT ngày 12/08/2019

Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thanh toán khi chấm dứt hợp đồng lao động

Tải về tại đây: