Công văn 636/TCT-DNL ngày 28/02/2019

Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chạy thử của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6764/EVN-TCKT ngày 21/12/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động chạy thử của nhà máy nhiệt điện Vinh Tân 4. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam tháng 7/2017 có phát sinh sản lượng điện chạy thử phát lên lưới điện quốc gia nhưng chưa thực hiện việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với sản lượng điện chạy thử này mà đến tháng 9/2018 mới tạm kê khai và nộp thuế GTGT đối với sản lượng điện chạy thử do đang chờ các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thì không thuộc trường hợp được đề nghị miễn tiền chậm nộp tiền thuế. Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện theo Thông báo số 13637/TB-07/QLN của Cục thuế tỉnh Bình Thuận.
Trường hợp Tập đoàn cho rằng Thông báo số 13637/TB-07/QLN của Cụm Thuế tỉnh Bình Thuận chưa phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế của đơn vị, đề nghị Tập đoàn thực hiện trình tự, thủ tục khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh