Công văn 636/TCT-DNL ngày 28/02/2019

Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chạy thử của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Tải về tại đây: