Công văn 63381/CT-TTHT ngày 09/08/2019

Hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Tải về tại đây: