Công văn 63228/CT-TTHT ngày 09/08/2019

Dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy

Tải về tại đây: