Công văn 63212/CT-TTHT ngày 09/08/2019

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thi công thời vụ

Tải về tại đây: