Công văn 62332/CT-TTHT ngày 06/08/2019

Xử lý hóa đơn giá trị gia tăng đối với việc hủy hợp đồng

Tải về tại đây: