Công văn 58794/CT-TTHT ngày 26/07/2019

Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là khoáng sản

Trả lời công văn số 884/DMC-TCKT ngày 25/06/2019 của Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:
+ Tại điểm c khoản 1 Điều 1 về đối tượng không chịu thuế GTGT.
“23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản.

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) có mua sản phẩm bột Barit của Công ty CP đầu tư thương mại Hiếu Linh (theo đúng quy định pháp luật) để xuất khẩu (toàn bộ số bột Barit trên Công ty CP đầu tư thương mại Hiếu Linh đã mua của đơn vị sản xuất là Công ty CP khoáng sản Tuyên Quang) nếu sản phẩm bột Barit xuất khẩu nêu trên được xác định là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm dưới 51% thì sản phẩm bột Barit xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng điều kiện, hồ sơ thủ tục quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 9, Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Việc cung cấp thông tin xác định tỷ lệ % giá trị tài nguyên, khoáng sản trên giá thành sản xuất sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất sản phẩm từ tài nguyên, khoáng sản xác định và cung cấp.
phối hợp với cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp sản xuất (Công ty CP khoáng sản Tuyên Quang) để xác định tính chính xác của việc kê khai tỷ lệ trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành của đơn vị sản xuất bán ra.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh