Công văn 58611/CT-TTHT ngày 25/07/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê nhà là chung cư thuộc sở hữu của Công ty

Tải về tại đây: