Công văn 58608/CT-TTHT ngày 25/07/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với đại lý bán vé máy bay

Tải về tại đây: