Công văn 57085/CT-TTHT ngày 22/07/2019

Hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài tại địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Tải về tại đây: