Công văn 4235/CT-TTHT ngày 03/05/2019

Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ điện lực cung cấp cho khu chế xuất

Trả lời văn thư số 554/PCDH-DVKH ngày 01/4/2019 của Công ty Điện lực Duyên Hải về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ điện lực cung cấp cho khu chế xuất, Cục Thuế TP.HCM có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT):
+ Tại Khoản 20 Điều 4 hướng dẫn định nghĩa về khu phi thuế quan:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty trình bày có cung cấp điện cho Công ty TNHH DST Vina - Chi nhánh TP.HCM thuộc khu Công nghiệp Hiệp Phước thì Công ty thuộc trường hợp được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0% nếu Công ty TNHH DST Vina. - Chi nhánh TP.HCM thành lập và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp chế xuất.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh