Công văn 4235/CT-TTHT ngày 03/05/2019

Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ điện lực cung cấp cho khu chế xuất

Tải về tại đây: