Công văn 2875/TCT-DNNCN ngày 22/07/2019

Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3126/VPCP-ĐMDN ngày 18/04/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang về việc áp dụng chính sách thuế TNCN. Qua trao đổi và phản hồi thông tin từ Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang về vấn đề cần hướng dẫn chính sách, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Quy định về khuyến mại
Tại Luật Thương mại số 36/2005/QH11 quy định về định nghĩa và các hình thức khuyến mại
“- Điều 88. Khuyến mại

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp khách hàng là cá nhân đạt doanh số được thường một chuyến du lịch (không phải bằng tiền) theo chương trình khuyến mại được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ thì được xác định là thu nhập từ quà tặng không thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu nên không chịu thuế TNCN.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh