Công văn 2787/TCT-CS ngày 12/07/2019

Thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Tải về tại đây: