Công văn 2787/TCT-CS ngày 12/07/2019

Thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 699/PC-VPCP ngày 28/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển kiến nghị tại văn bản số 38.2019/CV-TĐ ngày 22/5/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Đỏ về thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Ngày 26/11/2018, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4704/TCT-CS gửi một số Cục Thuế và doanh nghiệp về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư (bản photo công văn kèm theo).
Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Đỏ được biết và liên hệ với Cục Thuế thành phố Hải Phòng để được hướng dẫn thực hiện theo quy định./.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh