Công văn 2786/TCT-CS ngày 12/07/2019

Thuế giá trị gia tăng đối với gang thỏi xuất khẩu

Tải về tại đây: