Công văn 2786/TCT-CS ngày 12/07/2019

Thuế giá trị gia tăng đối với gang thỏi xuất khẩu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số DBVS/TCT-012019 ngày 24/04/2019 của Công ty TNHH Thép Dongbu Việt Nam về thuế giá trị gia tăng đối với gang thỏi xuất khẩu (bản photo công văn kèm theo). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP về đối tượng không chịu thuế GTGT.
Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP về đối tượng không chịu thuế GTGT.
Căn cứ hướng dẫn tại điểm c Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC về đối tượng không chịu thuế GTGT.
Căn cứ hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư số 25/2018/TT-BTC .
Về trường hợp này, Cục Thuế thành phố Hải Phòng đã có công văn số 2424/CT-TT&HT ngày 18/10/2016 hướng dẫn doanh nghiệp.
Đề nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng rà soát tình hình thực tế để xử lý tiếp trường hợp của Công ty TNHH Thép Dongbu Việt Nam theo quy định. Nếu có vướng mắc, Cục Thuế thành phố Hải Phòng báo cáo Tổng cục Thuế và đề xuất xử lý, các tài liệu liên quan kèm theo (nếu có).

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh