Công văn 2725/TCT-CS ngày 08/07/2019

Chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên khoáng sản

Tải về tại đây: