Công văn 2725/TCT-CS ngày 08/07/2019

Chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên khoáng sản

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1376/CT-KTT ngày 26/4/2019 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên khoáng sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP về đối tượng không chịu thuế GTGT.
Căn cứ hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư số 25/2018/TT-BTC về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, từ 01/02/2018, chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xuất khẩu từ tài nguyên, khoáng sản thực hiện như sau:
Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu từ ngày 01/02/2018, Bộ Tài chính đã có công văn số 1426/BTC-CST ngày 29/01/2019 gửi Công ty Xi măng Chinfon, Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long và Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh