Công văn 2625/TCT-CS ngày 28/06/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: