Công văn 2466/TCT-CS ngày 18/06/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: