Công văn 2247/CT-TTHT ngày 15/03/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tại công văn số 182/UBND-KT ngày 15/01/2019 về chủ trương tham gia cụm gian hàng TP.HCM tại Hội chợ thương mại Leipzig tại Cộng hòa Liên bang Đức 2019, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa để tham gia cụm gian hàng TP.HCM tại Hội chợ thương mại Leipzig tại Cộng hòa Liên bang Đức 2019, sau đó số hàng hóa này được bán hoặc tặng cho khách hàng tham gia hội chợ thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC, số thuế GTGT đầu vào và chi phí của hàng hóa phục vụ hội chợ doanh nghiệp được kê khai khấu trừ (nếu đáp ứng điều kiện được khấu trừ) và tính vào chi phí được trừ (nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC) theo quy định.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh