Công văn 2056/TCT-KK ngày 23/05/2019

Kê khai, nộp thuế đối với hoạt động vận tải bằng phà

Tải về tại đây: