Công văn 2056/TCT-KK ngày 23/05/2019

Kê khai, nộp thuế đối với hoạt động vận tải bằng phà

Trả lời công văn số 684/CT-KK&KTT ngày 21/3/2019 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc kê khai và nộp thuế đối với hoạt động của Phà Vàm Cống, Phà Tân Châu (An Giang), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Theo quy định tại Khoản 8 và Khoản 9 Điều 3 Luật Thương mại số 36/2005/QH11:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Cụm Phà Vàm Cố ng và Công ty TNHH MTV Phà An Giang có trụ sở chính tại tỉnh An Giang, không thành lập đơn vị trực thuộc là Chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất tại tỉnh Đồng Tháp, chỉ phát sinh doanh thu hoạt động vận tải hành khách hoặc hàng hóa bằng phà từ tỉnh Đồng Tháp sang tỉnh An Giang thì Cụm Phà Vàm Cống và Công ty TNHH MTV Phà An Giang không phải khai, nộp thuế tại tỉnh Đồng Tháp. Trường hợp Cụm Phà Vàm Cống và Công ty TNHH MTV Phà An Giang có thành lập Chi nhánh tại tỉnh Đồng Tháp thì Chi nhánh phải khai, nộp thuế đối với doanh thu hoạt động vận tải hành khách hoặc hàng hóa bằng phà từ tỉnh Đồng Tháp sang tỉnh An Giang theo quy định.
Hiện nay, Tổng cục Thuế đang nghiên cứu trình Bộ hướng dẫn quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh (của doanh nghiệp) đóng tại địa phương cấp tỉnh khác tỉnh nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính hoặc đóng trụ sở Chi nhánh theo quy định tại Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, theo đó đầu bến phà tại tỉnh Đồng Tháp sẽ được thực hiện quản lý thuế theo địa điểm kinh doanh.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh