Công văn 1880/TCT-DNL ngày 13/05/2019

Hướng dẫn khai, nộp thuế đối với đơn vị kinh tế trực thuộc

Tải về tại đây: