Công văn 1366/TCT-DNL ngày 12/04/2017

Miễn tiền thuê đất trong thời gian tái canh cây cao su

Trả lời công văn số 10123/CT-THNVDT ngày 14/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu vướng mắc về việc miễn tiền thuê đất trong thời gian tái canh cây cao su của Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa, sau khi báo cáo và thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trường hợp Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa thực hiện tái canh vườn cây cao su trước ngày 1/1/2015 nhưng đến ngày 1/1/2015 vẫn còn trong thời gian kiến thiết cơ bản thì công ty được miễn tiền thuê đất cho thời gian kiến thiết cơ bản còn lại tính từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ nhưng tối đa không quá ngày 31/12/2020 .
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh