Công văn 1135/CT-TTHT ngày 01/02/2019

Thuế thu nhập cá nhân

Ngày 26/03/2018 Cục Thuế TP có văn bản số 2209/CT-TTHT hướng dẫn Công ty về thuế thu nhập cá nhân (bản photo đính kèm). Sau khi rà soát lại về chính sách thuế, Cục Thuế có ý kiến hướng dẫn như sau:
Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNCN:

... (Xem chi tiết tại văn bản) ...

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có tổ chức tiệc tất niên cho người lao động làm việc trong Công ty vào dịp cuối năm và trong buổi tiệc có chương trình rút thăm trúng thưởng với các phần quà có giá trị khác nhau thì khoản thu nhập mà người lao động nhận được (quy đổi thành tiền) được xác định là thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN theo quy định tại khoản 1b và 1i , Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.
Công văn này thay thế công văn số 2209/CT-TTHT ngày 26/03/2018 của Cục Thuế TP.

Tải về tại đây.

----------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
* Website:  https://web.ts24.com.vn
* Hotline CSKH: (028)-3866-4188
* Hotline hỗ trợ: 1900 6154
* Email: info@ts24.com.vn
* FaceBook: https://www.facebook.com/ts24corp/
* Instagram:  https://www.instagram.com/ts24corp/
* Youtube:  http://www.youtube.com/c/TS24Corp#QuanLyDoanhNghiep  #TS24gov#iBHXH#BaoHiemXaHoi   #QuanLyTongThe #GiaoDichDienTu #HoaDonDienTu #ChuKySo 

#MuonAnGi #GiaoDoAn #DatBan #TuDenLay #MonAnKhuyenMai #MonAnSucKhoe
#CongDuHoc #CongHuongNghiep #CongTuyenSinh