Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan: Bổ sung nhiều nhóm hành vi

Theo đánh giá, sau 3 năm triển khai Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan), Ban soạn thảo nhận thấy cần phải bổ sung, quy định rõ các nhóm hành vi. Do vậy tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, Ban soạn thảo xây dựng theo hướng bao quát và phân định rõ các nhóm hành vi vi phạm để đảm bảo hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn.


CBCC Hải quan Hà Tĩnh hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ.


Đại diện Ban soạn thảo cho biết, dự thảo lần này cơ bản kế thừa quy định về hành vi vi phạm tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan; có sửa đổi, bổ sung một số hành vi vi phạm hành chính trên cơ sở quy định mới của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành để làm căn cứ ngăn chặn và xử lý các vi phạm về thủ tục hải quan. Bên cạnh đó, Ban soạn thảo cũng sửa đổi một số định danh hành vi vi phạm và loại bỏ một số hành vi không còn phù hợp với quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, nhóm hành vi vi phạm về thời hạn làm thủ tục hải quan (được thể hiện tại Điều 7 dự thảo Nghị định) được bổ sung 5 hành vi vi phạm: Vi phạm các quy định về thời hạn xử lý sản phẩm gia công sau khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực; không thông báo bổ sung, thông báo bổ sung không đúng thời hạn quy định thông tin khi có sự thay đổi cơ sở gia công, sản xuất hàng XK; không thông báo, thông báo không đúng thời hạn quy định về định mức thực tế của lượng sản phẩm đã sản xuất; lưu giữ hàng hóa trung chuyển trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quá thời hạn quy định và khai báo và làm thủ tục không đúng thời hạn quy định khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan.

Sửa định danh hành vi “Không thông báo đúng thời hạn quy định khi thuê tổ chức, cá nhân khác gia công lại” (Điểm e Khoản 3 Điều 6 Nghị định) thành “Thông báo không đúng thời hạn quy định khi thuê tổ chức, cá nhân khác gia công lại” (tại Điểm đ Khoản 3 Điều 7 dự thảo) để phân biệt với hành vi “Đưa nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị đến cơ sở khác gia công lại mà không thông báo với cơ quan hải quan” tại Điểm c Khoản 2 Điều 12 dự thảo.

Dự thảo xây dựng nhóm hành vi vi phạm quy định về khai hải quan theo hướng bao quát và phân định rõ các hành vi vi phạm về nội dung khai (có đăng ký tờ khai hải quan nhưng có khác biệt với thực tế XNK - bị xử phạt theo quy định tại các Điều 8, 9, 14, 16 dự thảo), không khai (hoàn toàn không nộp tờ khai hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan theo quy định đối với hàng hóa XNK, bị xử phạt như hàng hóa không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan - Điều 13 dự thảo).

Ban soạn thảo cho rằng, quy định về khai sai (vi phạm về nội dung khai) như dự thảo sẽ đảm bảo thực hiện đồng bộ các quy định pháp luật về thương mại, hải quan và quản lý thuế.

Ngoài ra, tại nhóm hành vi vi phạm này, dự thảo còn sửa đổi, bổ sung nhóm hành vi vi phạm quy định về khai hải quan không làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu.

Ban soạn thảo cũng bổ sung 5 hành vi vi phạm quy định về khai thuế (Điều 9 dự thảo) theo hướng lập báo cáo quyết toán về lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK không đúng với thực tế sử dụng để sản xuất sản phẩm gia công, sản phẩm XK ngoài thời hạn quy định mà người nộp thuế tự phát hiện; người nộp thuế tự phát hiện và khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau thời điểm cơ quan Hải quan có kết luận kiểm tra sau thông quan, thanh tra; lập báo cáo quyết toán về lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK không đúng với thực tế sử dụng để sản xuất sản phẩm gia công, sản phẩm XK (trường hợp do cơ quan Hải quan phát hiện); khai báo hàng hóa NK theo loại hình gia công, sản xuất XK nhưng không có máy móc, thiết bị thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để gia công, sản xuất hàng XK.

Ban soạn thảo cho biết, đây là hành vi được chuyển từ Khoản 4 Điều 7 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan sang, có sửa đổi, bổ sung trên cơ sở Điểm a Khoản 2 Điều 10, Điểm a Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thuế XK, thuế NK. Hành vi không khai bổ sung về trị giá hải quan đúng thời hạn quy định đối với hàng hóa chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, hàng hóa có khoản thực thanh toán, hàng hóa có các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan chưa xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mà khi kiểm tra sau thông quan, thanh tra bị cơ quan Hải quan phát hiện có chênh lệch thuế giữa giá chính thức và giá tạm tính (Điểm l Khoản 2 Điều 9 dự thảo).

Dự thảo cũng bổ sung thêm quy định xử phạt đối với trường hợp trị giá tang vật vi phạm từ 5 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng để thống nhất với quy định tại Khoản 7 Điều 5 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan.

Tại Điều 11 dự thảo, Ban soạn thảo bổ sung nhóm hành vi vi phạm quy định về kiểm tra hải quan, thanh tra: Lập báo cáo quyết toán không đúng so với sổ, chứng từ kế toán, tờ khai hải quan. Đồng thời, bổ sung trường hợp “lập báo cáo quyết toán không đúng so với sổ, chứng từ kế toán, tờ khai hải quan mà người nộp thuế tự phát hiện, sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán ngoài thời hạn quy định” mà không thuộc trường hợp làm tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 dự thảo thì có mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt đối với cùng hành vi vi phạm nhưng do cơ quan Hải quan phát hiện.

Điều 15 dự thảo, nhóm hành vi vi phạm chính sách quản lý hàng hóa XNK được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trên cơ sở các quy định mới của Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản quy định chi tiết thi hành và các văn bản quản lý chuyên ngành có liên quan.

Theo đó, Ban soạn thảo bổ sung 5 hành vi vi phạm: Chuyển khẩu hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh chuyển khẩu, tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu; XNK hàng hóa thuộc danh mục chỉ định thương nhân XNK mà không được chỉ định XNK; XNK hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch XNK mà không có hạn ngạch; NK, vận chuyển vào Việt Nam hàng hóa là phế liệu không đáp ứng điều kiện, quy chuẩn kỹ thuật môi trường (trừ các hành vi NK hàng hóa vi phạm quy chuẩn kỹ thuật về tạp chất đã được quy định trong Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường); tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc danh mục kinh doanh TNTX có điều kiện mà không đủ điều kiện để kinh doanh TNTX.

Nhóm hành vi vi phạm về quản lý kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ (Điều 16 dự thảo) được Ban soạn thảo bổ sung hành vi “Không đưa hàng hóa, nguyên liệu, vật tư ra khỏi kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ khi quá thời hạn lưu giữ theo quy định"; bổ sung quy định “Phạt tiền bằng ½ mức tiền phạt quy định tại Khoản 3 Điều này đối với trường hợp người khai hải quan vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này mà tự phát hiện và khai bổ sung quá thời hạn quy định”.

Sửa đổi hành vi “Cho phép đưa hàng hóa ra khỏi khu vực cảng, kho, bãi khi chưa có chứng từ của cơ quan hải quan” (Khoản 3 Điều 16a Nghị định) thành “Cho phép đưa hàng hóa ra khỏi khu vực cảng, kho, bãi khi chưa nhận được thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hoặc đã nhận được thông tin tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan” (Khoản 3 Điều 17 dự thảo).


Nguồn: HQ Online