Gỡ vướng chính sách thuế đối với dự án đầu tư

Ưu đãi thuế ra sao với dự án đầu tư có sự chuyển đổi dây chuyền công nghệ; mức hưởng ưu đãi với hàng hóa NK để tạo tài sản cố định cho dự án tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn là thế nào…
 

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Thăng Long, Cục Hải quan Hà Nội. Ảnh: H.VÂN

Đây là những vướng mắc của hải quan một số tỉnh, thành phố trong thực hiện chính sách thuế đối với những dự án đầu tư. Vướng mắc này đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể.

Ưu đãi thuế với dự án chuyển đổi dây chuyền

Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đang gặp vướng trong việc thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư có sự chuyển đổi dây chuyền công nghệ của Công ty TNHH Công nghiệp Kính NSG Việt Nam.

Theo Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty TNHH Công nghiệp Kính NSG Việt Nam sản xuất kính có 2 dự án: Dự án thứ nhất gồm một dây chuyền sản xuất kính làm pin năng lượng mặt trời (VGI1) có công suất thiết kế 500 tấn/ngày. Dự án thứ hai gồm một dây chuyền sản xuất kính làm pin năng lượng mặt trời (VGI2) có công suất thiết kế 800 tấn/ngày và một dây chuyền sản xuất kính siêu mỏng, siêu phẳng (VGI3) có công suất thiết kế 300 tấn/ngày. Tổng công suất của hai dây chuyền thuộc dự án thứ hai là 1.100 tấn/ngày.

Dây chuyền VGI3 sản xuất kính siêu mỏng, siêu phẳng có công suất thiết kế 300 tấn/ngày (thuộc dự án thứ hai) đã được Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu cấp Danh mục hàng hóa miễn thuế NK ngày 20/5/2013 và đã thực hiện quyết toán Danh mục miễn thuế này ngày 26/2/2016. Nay, dây chuyền VGI2 (thuộc dự án thứ 2) điều chỉnh giảm công suất thiết kế từ 800 tấn/ngày xuống 600 tấn/ngày; dây chuyền VGI3 (thuộc dự án thứ 2) điều chỉnh tăng công suất thiết kế từ 300 tấn/ngày lên 500 tấn/ngày, điều chỉnh mục tiêu từ sản xuất kính siêu mỏng, siêu phẳng sang sản xuất kính làm pin năng lượng mặt trời sử dụng công nghệ bốc bay chân không hóa chất; tổng công suất sau khi điều chỉnh của hai dây chuyền VGI2, VGI3 thuộc dự án thứ 2 vẫn là 1.100 tấn/ngày. Công ty tiêp tục đề nghị thông báo Danh mục miễn thuế cho dây chuyền VGI3.

Hướng dẫn trường hợp này, Tổng cục Hải quan cho biết, để tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế NK theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 45/2005/QH11 (nay là khoản 11 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 thì dự án thứ hai của Công ty TNHH Công nghiệp Kính NSG Việt Nam chuyển đối từ dây chuyền VGI3 sản xuất kính siêu mỏng, siêu phẳng (đã được cơ quan Hải quan cấp Danh mục miễn thuế) sang dây chuyền sản xuất kính làm pin năng lượng mặt trời sử dụng công nghệ bốc bay chân không hóa chất phải là dự án đầu tư mở rộng.

Do vậy, trong trường hợp này, để được hưởng ưu đãi thuế, Công ty TNHH Công nghiệp Kính NSG Việt Nam cần liên hệ với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án thứ hai của Công ty là dự án đầu tư mở rộng theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, từ đó, cơ quan Hải quan căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án làm cơ sở thực hiện ưu đãi thuế theo quy định.

Tính mức hưởng ưu đãi 

Gặp vướng mắc việc thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế dự kiến NK của Công ty cổ phần sân gôn Ngôi Sao Yên Bái, Cục Hải quan Hà Nội đang lúng túng với phạm vi hàng hóa NK phục vụ dự án.

Cụ thể, Công ty cổ phần sân gôn Ngôi Sao Yên Bái đề nghị dự án của Công ty được hưởng ưu đãi miễn thuế theo lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư (điểm 20 mục V Phụ lục I Nghị định 87/2010/NĐ-CP) và theo địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn (điểm 14 Phụ lục II Nghị định 218/2013/NĐ-CP).

Tuy nhiên, theo Cục Hải quan Hà Nội, tại Điều 21 Luật Thuế XK, thuế NK và Điều 39 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì: “dự án đang được hưởng ưu đãi về thuế XK, thuế NK có mức ưu đãi cao hơn mức ưu đãi quy định tại Luật này thì tiếp tục thực hiện theo mức ưu đãi đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án. Trường hợp mức ưu đãi về thuế XK, thuế NK thấp hơn mức ưu đãi hoặc chưa được hưởng mức ưu đãi về thuế XK, thuế NK quy định tại Luật này thì được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Luật này cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án”.

Trong khi đó, tại Khoản 9 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định thì: miễn thuế lần đầu đối với hàng hóa là trang thiết bị NK theo danh mục quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này để tạo tài sản cố định của dự án được ưu đãi về thuế NK đầu tư về khách sạn… sân golf,… các dự án có hàng hóa NK được miễn thuế lần đầu quy định tại khoản này thì không được miễn thuế theo quy định tại các khoản khác điều này.

Hướng dẫn vướng mắc này, Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ Khoản 9 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định miễn thuế lần đầu đối với hàng hóa là trang thiết bị NK theo danh mục quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này để tạo tài sản cố định của dự án được ưu đãi về thuế NK đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí. Các dự án có hàng hóa NK được miễn thuế lần đầu quy định tại khoản này thì không được miễn thuế theo quy định tại các khoản khác Điều này.

Căn cứ quy định tại điểm 14 Phụ lục Danh mục địa bàn ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Theo đó, trường hợp hàng hóa NK để tạo tài sản cố định cho Dự án tổ hợp sân golf Ngôi sao Yên Bái của Công ty cổ phần sân gôn Ngôi Sao Yên Bái thực hiện dự án tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được miễn thuế NK theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP mà phạm vi hàng hóa NK phục vụ dự án thuộc Khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP bao gồm cả hàng hóa thuộc Khoản 9 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP thì các hàng hóa thuộc khoản 9 Điều 12 này cũng được miễn thuế NK theo Khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP nếu hàng hóa đó phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô của dự án và các điều kiện về tài sản cố định quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 147/2016/TT-BTC, Thông tư 28/2017/TT-BTC) của Bộ Tài chính.

Thủ tục Thông báo Danh mục hàng hóa NK miễn thuế, hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý đối với quy định miễn thuế cho các dự án đầu tư quy định tại các văn bản sau:

Khoản 6 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 45/2005/QH11 thì hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư được miễn thuế NK. Việc miễn thuế NK đối với hàng hóa NK quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế, đổi mới công nghệ.

Khoản 11 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 thì hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế NK. Việc miễn thuế NK đối với hàng hóa NK quy định tại Khoản này được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 thì dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao năng suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường.

Căn cứ khoản 1 Điều 38 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 thì Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Căn cứ khoản 2 Điều 17 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư căn cứ nội dung ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư để hưởng ưu đãi đầu tư.Nguồn: Hải quan Online