Tiếp tục triển khai hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế

Tổng cục Hải quan vừa đề nghị Cục Hải quan Hà Nội, Bắc Ninh tiếp tục theo dõi, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa (gọi tắt là hệ thống thông tin thuế-pv).

Ngày 27/8, Tổng cục Hải quan đã có các công văn gửi Cục Hải quan Hà Nội, Bắc Ninh về việc triển khai thí điểm hệ thống thông tin thuế tại các chi cục trực thuộc 2 đơn vị này từ ngày 1/9 đến hết ngày 30/9.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đưa vào thí điểm triển khai hệ thống thông tin thuế tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư- gia công và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) và Chi cục Hải quan ICD Tiên Sơn, Chi cục Hải quan quản lý các KCN Bắc Giang và Chi cục Hải quan Bắc Ninh 1 (Cục Hải quan Bắc Ninh).
 5624-10-4007-img-1225-baohaiquan
Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Trong đó, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Hải quan Hà Nội, Bắc Ninh lựa chọn DN có hoạt động miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế để ưu tiên triển khai hệ thống thông tin thuế.

Theo Tổng cục Hải quan, sau thời gian thí điểm, để tiếp tục theo dõi, hoàn thiện hệ thống, Tổng cục đề nghị 2 đơn vị trên tiếp tục phối hợp triển khai hệ thống đối với các phân hệ giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, trả lại tiền thuế nộp thừa cho DN tại các chi cục đã được chỉ định.

Để đảm bảo việc triển khai, hoàn thiện hệ thống đạt hiệu quả, Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, trong quá trình triển khai, trường hợp phát sinh vướng mắc, các đơn vị trên cần nhanh chóng báo cáo về Tổng cục để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: Tạp chí Hải quan