Chi tiết bantin HaiQuan 2020-10-25


Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 10 2020 — 146 lượt xem

Xử lý thuế như thế nào đối với hàng hoá thuê doanh nghiệp chế xuất gia công?

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 10 2020 — 484 lượt xem

Rà soát chuẩn hóa mã số HS danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 10 2020 — 204 lượt xem

Làm rõ hơn hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 10 2020 — 167 lượt xem

Thực hiện xử lý thuế đối với hàng hóa NK để gia công đưa đi gia công lại

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 10 2020 — 591 lượt xem

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan chính thức được ban hành

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 10 2020 — 187 lượt xem

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 10 2020 — 187 lượt xem

Mức phạt đối với vận chuyển hàng cấm, vi phạm chủ quyền, giả mạo xuất xứ, TNTX

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 10 2020 — 167 lượt xem

Tiếp tục triển khai hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 10 2020 — 175 lượt xem

Về Chúng tôi

Viết một đoạn văn ngắn ở đây để khi độc giả mới tìm đến website của bạn qua các bài blog, được dẫn chiếu trong kết quả tìm kiếm của Google.

Hãy luôn được cập nhật:

Tham gia vào dòng tin xã hội của chúng tôi.

Blog của chúng tôi

Lưu trữ