Chi tiết bantin HaiQuan 2020-09-25


Hai mặt hàng nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 9 2020 — 275 lượt xem

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản muốn dịch chuyển sản xuất về Việt Nam

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 9 2020 — 212 lượt xem

Gần 270 doanh nghiệp vi phạm chính sách kiểm tra chuyên ngành

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 9 2020 — 258 lượt xem

Sẽ có nhiều thay đổi về ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Hải quan

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 9 2020 — 215 lượt xem

Mô hình mới là đòn bẩy cải cách căn bản, toàn diện công tác kiểm tra chuyên ngành

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 9 2020 — 229 lượt xem

Giới thiệu mô hình mới về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 9 2020 — 198 lượt xem

Dịch vụ công trực tuyến phải lấy người dùng làm trung tâm, không chạy theo thành tích

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 9 2020 — 251 lượt xem

Tích hợp 72 dịch vụ công của hải quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 9 2020 — 222 lượt xem

“Quản" thị trường trái phiếu doanh nghiệp yêu cầu từ thực tiễn

Nguyễn Hoài Nguyên Hậu
tháng 9 2020 — 227 lượt xem

Về Chúng tôi

Viết một đoạn văn ngắn ở đây để khi độc giả mới tìm đến website của bạn qua các bài blog, được dẫn chiếu trong kết quả tìm kiếm của Google.

Hãy luôn được cập nhật:

Tham gia vào dòng tin xã hội của chúng tôi.

Blog của chúng tôi

Lưu trữ