Quản lý cấp phát và theo dõi tem miễn thuế

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện quản lý cấp phát và theo dõi tem miễn thuế.quan ly cap phat va theo doi tem mien thue
Cửa hàng miễn thuế tại Sân bay quốc tế Nội Bải. Ảnh: N.Linh


Cụ thể, về số lượng tem miễn thuế từng lần cấp phát cho doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế, cơ quan Hải quan căn cứ vào văn bản đề nghị cấp/bán tem miễn thuế của doanh nghiệp và số lượng hàng hóa cần sử dụng tem miễn thuế của tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan để thực hiện cấp phát tem miễn thuế. Không thực hiện việc cấp phát tem miễn thuế khi tờ khai hải quan cần sử dụng tem miễn thuế chưa hoàn thành thủ tục hải quan.

Trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế có nhu cầu chuyển số lượng tem miễn thuế đã được cấp phát nhưng chưa sử dụng thì trong văn bản đề nghị cấp/bán tem miễn thuế nêu rõ số lượng tem miễn thuế cần chuyển, đã được mua theo số tờ khai hải quan nào? Lý do chưa sử dụng? nay sử dụng cho số tờ khai hải quan nào?

Cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra số liệu, đối chiếu thông tin trên Hệ thống phần mềm quản lý hàng miễn thuế trước khi cho phép doanh nghiệp được chuyển số lượng tem miễn thuế chưa sử dụng. Căn cứ vào số lượng tem miễn thuế được chuyển và số lượng tem miễn thuế cần sử dụng để cấp/bán tem miễn thuế cho doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn cụ thể các đơn vị hải quan địa phương theo dõi, quản lý tem miễn thuế.

Nguồn: Tạp chí Hải quan