Ngành Hải quan đã có những bước đi mạnh dạn, chủ động trong tiến trình hội nhập

Đó là đánh giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ VI của Tổng cục Hải quan, tổ chức theo hình thức trực tuyến sáng 20/8/2020.nganh hai quan da co nhung buoc di manh dan chu dong trong tien trinh hoi nhap
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng biểu dương thành tích Tổng cục Hải quan đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Quang Hùng

Tổng cục Hải quan đã thi đua, lập được nhiều thành tích

Bộ trưởng đánh giá, trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của đất nước, Hải quan Việt Nam không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tài chính và sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia.

Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, thiên tai, dịch bệnh, căng thẳng thương mại leo thang… đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế trong nước, Hải quan Việt Nam đã chủ động tham mưu cho Bộ Tài chính nhiều biện pháp hữu hiệu nhằm thực thi chính sách quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan đối với hàng hóa, phương tiện xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đồng thời đảm bảo môi trường lành mạnh cho các hoạt động kinh tế trong nước cũng như thuận lợi cho hoạt động thương mại quốc tế.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, với xu thế hội nhập và mở cửa của đất nước hiện nay, hệ thống Hải quan đã có những bước đi mạnh dạn, chủ động trong tiến trình hội nhập. Đây là một đòi hỏi tất yếu nhằm từng bước đưa hoạt động hải quan phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế góp phần tạo liên kết chặt chẽ về kinh tế, thương mại giữa thế giới với Việt Nam.

Biểu dương những thành tích đạt được, Bộ trưởng cho biết trong 5 năm qua, cùng với thắng lợi chung của ngành Tài chính, Tổng cục Hải quan đã thi đua, lập được nhiều thành tích đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực, cụ thể như:

Về cải cách thể chế, Tổng cục Hải quan đã tham mưu cho Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền ban hành đồng bộ, kịp thời nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan, đặc biệt là việc xây dựng và ban hành các văn bản để cụ thể hóa Luật Hải quan năm 2014 với nhiều chế định cải cách về thủ tục hải quan, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính; đơn giản hóa hồ sơ hải quan; tăng cường áp dụng các phương pháp quản lý hải quan hiện đại…

Về công tác hiện đại hóa hải quan, Tổng cục Hải quan đã vận hành có hiệu quả Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS, với trên 99,65% doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hải quan bằng phương thức điện tử tại 100% các đơn vị Hải quan trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt, trong giai đoạn này, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và vận hành chính thức Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN. Đây là bước tiến quan trọng trong công tác hội nhập và công tác hỗ trợ, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Bằng nhiều giải pháp Tổng cục Hải quan đã triển khai các công việc nêu trên, đã góp phần cắt giảm chi phí, thời gian, công sức cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hải quan. Theo tính toán, thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới đối với hàng xuất nhập khẩu giảm từ 170 giờ năm 2015 xuống còn 132 giờ năm 2019; hàng xuất khẩu giảm từ 140 giờ năm 2015 xuống còn 105 giờ năm 2019.

Qua đó đã tạo thuận lợi và thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương hàng hóa. Kết quả như chúng ta đã biết lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2019 vượt mốc 517 tỷ USD, xuất siêu trên 10 tỷ USD.

Về thực hiện nhiệm vụ thu Ngân sách nhà nước, trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới diễn biễn phức tạp; nước ta đã và đang hội nhập ngày càng sâu rộng với các nước trên thế giới và khu vực... Tổng cục Hải quan đã triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp thu NSNN và chống thất thu, thu hồi các khoản nợ thuế. Kết quả cho thấy giai đoạn 2015-2019 Tổng cục Hải quan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN, luôn hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán NSNN được Quốc hội, Thủ tướng và Bộ Tài chính giao cho.

Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tham mưu cho Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần bảo vệ an ninh kinh tế, an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Đã có nhiều những chiến công xuất sắc của lực lượng chống buôn lậu, phá được nhiều chuyên án lớn, quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các ngành đánh giá cao.

Liên quan đến việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, Bộ trưởng đánh giá, trong bối cảnh khối lượng công việc không ngừng tăng nhanh, Tổng cục Hải quan đã quán triệt và tổ chức triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tinh gọn bộ máy, Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả đã cắt giảm được 13 phòng thuộc các Vụ ở cơ quan Tổng cục, 37 phòng và tương đương, 12 chi cục hải quan thuộc cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố và 239 tổ (đội) thuộc chi cục hải quan và tương đương.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng đã từng bước siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn Ngành, tạo được sức mạnh đoàn kết tập thể, khắc phục mọi khó khăn, thách thức để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong các lĩnh vực công tác khác, Tổng cục Hải quan cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của ngành Tài chính trong giai đoạn vừa qua.

Tiếp tục nỗ lực, chủ động sáng tạo, thi đua lập thành tích

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, để có được thành tích nói trên, trước hết đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính; Đồng thời cũng là sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tổng cục Hải quan qua các thời kỳ, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của phong trào thi đua yêu nước của Tổng cục Hải quan.

Trong 5 năm qua, Tổng cục Hải quan đã phát động nhiều phong trào thi đua có mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm; đổi mới nội dung và hình thức tổ chức phong trào thi đua phong phú, đa dạng...

Ghi nhận những thành tích nổi bật trong giai đoạn vừa qua, Tổng cục Hải quan đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý.

Giao nhiệm vụ cho Tổng cục Hải quan trong giai đoạn tiếp theo, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, tình hình thế giới và trong khu vực dự báo tiếp tục có những biến động khó lường; cạnh tranh chiến lược, căng thẳng địa chính trị, xung đột thương mại giữa một số quốc gia, nền kinh tế lớn diễn biến phức tạp và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng; đại dịch Covid - 19 tiếp tục diễn biễn phức tạp trên thế giới và tại Việt Nam, ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế, hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu và đầu tư.

Đứng trước khó khăn thách thức đó, Tổng cục Hải quan cần tiếp tục phát động và đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo tính thiết thực, tính cụ thể; đề ra các chỉ tiêu, mục tiêu, sản phẩm cụ thể trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại và các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hóa;

Thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN, hàng năm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu NSNN được giao;

Làm tốt hơn và hiệu quả hơn công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gian lận xuất xứ hàng hóa, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong công tác này;

Phát huy tính dân chủ và giữ gìn đoàn kết nội bộ; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai có hiệu quả trong toàn Ngành về các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng.

Phát động nhiều phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; đổi mới, nâng cao chất lượng khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng và lan tỏa các điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, nhân tố mới, những tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, giải pháp trong xây dựng cơ quan, đơn vị.

Bộ trưởng đề nghị Tổng cục Hải quan với vai trò là “người gác cửa nền kinh tế” tiếp tục phát huy truyền thống 75 năm đoàn kết, nhất trí, đề cao tinh thần trách nhiệm của mỗi tập thể, mỗi cá nhân trong thực thi nhiệm vụ; nỗ lực phấn đấu, chủ động sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Hải quan Việt Nam “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”; góp phần quan trọng cùng ngành Tài chính thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính- ngân sách giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

Nguồn: Tạp chí Hải quan