Xử lý tiền thuế nộp thừa theo Hiệp định CPTPP

Hàng hóa XNK đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng ưu đãi của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giai đoạn 2019-2022, thì cơ quan Hải quan sẽ thực hiện xử lý tiền thuế nộp thừa cho người khai hải quan theo quy định.

Theo Tổng cục Hải quan, đối với hàng hóa XK tại các tờ khai đăng ký từ ngày 14/1/2019 trong thời hạn 1 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai, người khai hải quan nộp đầy đủ chứng từ chứng minh hàng hóa XK thỏa mãn quy định tại Khoản 4, Điều 4 Nghị định 57/2019/NĐ-CP ban hành Biểu thuế NK ưu đãi, biểu thuế XK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP, thực hiện khai bổ sung để áp dụng mức thuế suất thuế XK ưu đãi CPTPP thấp hơn thì cơ quan Hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Khoản 5, Điều 4 Nghị định 57/2019/NĐ-CP và Khoản 64, Khoản 65 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

xu ly tien thue nop thua theo hiep dinh cptpp
CBCC Hải quan Vũng Áng hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Đối với hàng hóa NK tại các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 14/1/2019 đến trước thời điểm Nghị định 57/2019/NĐ-CP có hiệu lực, đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt CPTPP và đã nộp thuế theo mức cao hơn thì người khai hải quan thực hiện khai bổ sung để được áp dụng thuế suất NK ưu đãi đặc biệt CPTPP và được xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 57/2019/NĐ-CP và Khoản 64, 65 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Người khai hải quan nộp công văn đề nghị xử lý số tiền thuế NK nộp thừa theo mẫu số 27/CVĐNHNT/TXNK ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC, kèm theo chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa CPTPP, chứng từ vận tải hàng hóa chứng minh hàng hóa được NK vào Việt Nam từ các nước Liên bang Mehico, Australia, Canada, Nhật Bản, New Zealand, Cộng hòa Singapore theo quy định tại Khoản 6, Điều 5 Nghị định 57/2019/NĐ-CP.

Trường hợp hàng hóa được chuyển tải hoặc vận chuyển qua nước thứ 3 không phải là các nước thành viên CPTPP thì hàng hóa phải thỏa mãn điều kiện giữ nguyên trạng về xuất xứ CPTPP quy định tại Điểm c.2, Khoản 6 Điều 5 Nghị định 57/2019/NĐ-CP và nộp bổ sung chứng từ chứng minh vận tải trực tiếp qua nước không phải là thành viên CPTPP theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Thông tư 38/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về xuất xứ hàng hóa XNK.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra xác định xuất xứ CPTPP, kiểm tra mức thuế suất thuế XNK ưu đãi đặc biệt CPTPP theo quy định của Nghị định 57/2019/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn. Trường hợp hàng hóa XNK đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng ưu đãi CPTPP thì cơ quan Hải quan thực hiện xử lý tiền thuế nộp thừa cho người khai hải quan theo quy định.

Nguồn: Tạp chí Hải quan