Điều hòa không khí công suất dưới 90.000BTU không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Theo Tổng cục Hải quan, điều hòa không khí, có công suất dưới 90.000BTU không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Trước đề nghị của Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Phúc Nguyên giải đáp về thuế tiêu thụ đặc biệt, Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ Luật số 70/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Nghị định 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Thông tư 195/2015/TT-BTC thì điều hòa nhiệt độ có công suất từ 90.000BTU trở xuống, theo thiết kế của nhà sản xuất chỉ để lắp ráp trên phương tiện vận tải, bao gồm ô tô, toa xe lửa, thuyền, tàu bay thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo đó, trường hợp DN NK máy điều hòa không khí, có công suất 20.000BTU lắp trên sàn khoan của giàn khoan –FRIEDRICH KUHL SERIES KCM18A30A không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nguồn: Tạp chí Hải quan