Chấm dứt hoạt động kho ngoại quan tại Nội Bài

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 1928/QĐ-TCHQ chấm dứt hoạt động kho ngoại quan của Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa quốc tế Nội Bài, tại địa chỉ: thôn Tân Phú, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

 

Quyết định 1928/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ ngày ký (ngày 20/7/2020) và bãi bỏ Quyết định thành lập số 362/QĐ-TCHQ ngày 12/2/2015, bãi bỏ quyết định tạm dừng hoạt động kho ngoại quan số 1597/QĐ-TCHQ ngày 3/6/2019 của Tổng cục Hải quan.

Trước đó, Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa quốc tế Nội Bài đã có văn bản gửi Tổng cục Hải quan đề nghị đóng cửa kho ngoại quan chuyên dụng, do những khó khăn của tình hình dịch bệnh chưa thể hoạt động.

Kho ngoại quan của Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa quốc tế Nội Bài là kho ngoại quan chuyên dùng để bảo quản hàng thủy sản tươi sống trong các khoang chứa nước biển.

Để ra quyết định chấm dứt hoạt động kho ngoại quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã tiến hành kiểm tra thực tế kho ngoại quan. Kết quả tại kho không còn tồn hàng hóa đã thực hiện thủ tục hải quan theo loại hình gửi kho ngoại quan.

Nguồn: Tạp chí Hải quan