Đẩy nhanh tiến độ xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển

Đối với hàng hóa tồn đọng chưa hoàn thành việc phân loại, cục hải quan các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ phân loại để xác định chính xác chủng loại hàng hóa, xử lý theo quy định của pháp luật.day nhanh tien do xu ly hang hoa ton dong la phe lieu tai cang bien
Phế liệu nhập khẩu tại cảng Hải Phòng. Ảnh:N.Linh

Đó là chỉ đạo mới đây của Tổng cục Hải quan yêu cầu một số cục hải quan các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển.

Cụ thể, đối với hàng hóa tồn đọng đã hoàn thành việc phân loại, xác định chính xác loại hàng hóa, Tổng cục chỉ đạo, trường hợp lô hàng là chất thải, chất thải nguy hại, phế liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và hàng tồn đọng bị nhiễm xạ vượt mức quy định, căn cứ Bộ Luật Hàng hải năm 2015, Điều 58 Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, cục hải quan các tỉnh, thành phố có văn bản thông báo cho các hãng tàu ngay sau khi phân loại xác định hàng hóa tồn đọng là chất thải, chất thải nguy hại, phế liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và hàng tồn đọng bị nhiễm xạ vượt mức quy định, yêu cầu hãng tàu có trách nhiệm thực hiện vận chuyển toàn bộ hàng hóa đó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Trường hợp hãng tàu không thực hiện vận chuyển hàng hóa gây ô nhiễm môi trường ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thì cục hải quan các tỉnh, thành phố lập danh sách hàng hóa và các hãng tàu báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan.

Đối với lô hàng là phế liệu thuộc danh mục theo Quyết định 73/2014/QĐ-TTg và đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, Tổng cục Hải quan cho biết, hiện đang trao đổi với Bộ Tài nguyên và Môi trường về các tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp và danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện để tham gia đấu giá. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố.

Đối với hàng hóa tồn đọng chưa hoàn thành việc phân loại, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ phân loại hàng hóa để xác định chính xác chủng loại hàng hóa, xử lý theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Cục hải quan các tỉnh, thành phố làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng để xây dựng kế hoạch, thời hạn hoàn thành việc phân loại hàng hóa tồn đọng và báo cáo về Tổng cục.

Đối với hàng hóa thuộc các vụ án, chuyên án đang được các lực lượng chức năng yêu cầu tạm giữ, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục giám sát chặt chẽ và phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật.


Nguồn: HQ Online