Chi tiết bantin HaiQuan 2020-05-25


Xây dựng thông tư gỡ vướng nộp C/O cho doanh nghiệp

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 5 2020 — 366 lượt xem

Nguy cơ gian lận khi xóa bỏ hạn ngạch với mặt hàng đường nhập khẩu từ các nước ASEAN

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 5 2020 — 723 lượt xem

Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung mới tại Lào Cai

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 5 2020 — 311 lượt xem

Đẩy nhanh tiến độ xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 5 2020 — 310 lượt xem

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ hải quan

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 5 2020 — 324 lượt xem

Có thể sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng trước để khai cho lô hàng tiếp theo

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 5 2020 — 426 lượt xem

Điều kiện nào được hưởng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 5 2020 — 354 lượt xem

Cần cơ chế pháp lý để triển khai bảo hiểm bảo lãnh thông quan

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 5 2020 — 487 lượt xem

Hướng dẫn trường hợp lô hàng có cả C/O mẫu D điện tử và giấy

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 5 2020 — 366 lượt xem

Về Chúng tôi

Viết một đoạn văn ngắn ở đây để khi độc giả mới tìm đến website của bạn qua các bài blog, được dẫn chiếu trong kết quả tìm kiếm của Google.

Hãy luôn được cập nhật:

Tham gia vào dòng tin xã hội của chúng tôi.

Blog của chúng tôi

Lưu trữ