Chi tiết bantin HaiQuan 2020-04-25


Bảo hiểm bảo lãnh thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu: Đột phá mới thúc đẩy giao thương

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 4 2020 — 341 lượt xem

Khảo sát Giao dịch thương mại qua biên giới để tiếp tục tạo thuận lợi thông quan

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 4 2020 — 305 lượt xem

Hải quan đề xuất giải pháp gỡ vướng nộp C/O không đúng hạn do dịch Covid-19

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 4 2020 — 449 lượt xem

Tiếp tục kiểm tra thông tin hàng xuất khẩu phục vụ miễn, giảm, hoàn thuế

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 4 2020 — 339 lượt xem

Được nộp phí cảng biển tại Hải Phòng bằng tải khoản cá nhân

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 4 2020 — 393 lượt xem

Hải quan chỉ kiểm tra báo cáo quyết toán các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 4 2020 — 580 lượt xem

Hải quan tiếp tục hướng dẫn xử lý tờ khai của doanh nghiệp có gạo tồn ở cảng

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 4 2020 — 319 lượt xem

Hải quan TPHCM chống thất thu ngân sách hiệu quả

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 4 2020 — 380 lượt xem

Thiết bị y tế không có xác nhận của Bộ Y tế có mức thuế suất thuế GTGT 10%

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 4 2020 — 1957 lượt xem

Về Chúng tôi

Viết một đoạn văn ngắn ở đây để khi độc giả mới tìm đến website của bạn qua các bài blog, được dẫn chiếu trong kết quả tìm kiếm của Google.

Hãy luôn được cập nhật:

Tham gia vào dòng tin xã hội của chúng tôi.

Blog của chúng tôi

Lưu trữ