Nhãn hàng hóa trang thiết bị y tế nhập khẩu phải thể hiện những nội dung gì?

Trả lời Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam liên quan đến vấn đề nhãn hàng hóa trang thiết bị y tế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, đối với nhóm mặt hàng là trang thiết bị y tế, nội dung bắt buộc phải theo tính chất mặt hàng quy định tại Phụ lục I của Nghị định 43/2017/NĐ-CP.Ảnh minh họa. Nguồn: internet.Theo Tổng cục Hải quan, nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát hải quan, chủ động phát triển, ngăn chặn và xử lý hành vi gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5189/TCHQ-GSQL ngày 13/8/2019 chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra một số nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ như: Tên hàng hóa; Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; xuất xứ hàng hóa.

Đối với nhóm mặt hàng là trang thiết bị y tế, nội dung bắt buộc phải theo tính chất mặt hàng quy định tại Phụ lục I của Nghị định 43/2017/NĐ-CP, cụ thể: Số lưu hành hoặc số giấy phép NK trang thiết bị y tế; số lô hoặc số sê-ri của trang thiết bị y tế; ngày sản xuất, hạn sử dụng: Trang thiết bị y tế tiệt trùng, sử dụng một lần, thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, hóa chất phải ghi hạn sử dụng. Các trường hợp khác ghi ngày sản xuất hoặc hạn sử dụng.

Bên cạnh đó, các thông tin khác cũng cần phải có như: Thông tin cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, cơ sở bảo hành: Có thể được thể hiện trực tiếp trên nhãn trang thiết bị y tế hoặc ghi rõ hướng dẫn tra cứu các thông tin này trên nhãn trang thiết bị y tế.

Ngoài ra, tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định 43/2017/NĐ-CP cũng có quy định “hàng hóa được nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu.

Đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế được nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất gắn với xuất xứ của hàng hóa đó và ghi tên, địa chỉ của chủ sở hữu số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế”.

Theo đó, khi nhập khẩu trên thiết bị y tế để lưu thông tại Việt Nam thì trên nhãn hàng hóa ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất gắn với xuất xứ của hàng hóa đó và ghi tên, địa chỉ của chủ sở hữu số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế là phù hợp với quy định.


Nguồn: HQ Online