Còn tình trạng khai chưa rõ ràng thông tin mô tả hàng hóa

 Trước tình trạng có trường hợp người khai hải quan chưa khai chỉ tiết, rõ ràng, đầy đủ tiêu chí mô tả hàng hóa, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo chi cục hải quan trực thuộc hướng dẫn người khai hải quan thực hiện khai chi tiết, đầy đủ thông tin tại ô mô tả hàng hóa.


Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.LinhTheo Tổng cục Hải quan qua kiểm tra cho thấy, tại ô mô tả hàng hóa trên một số tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu, người khai hải quan chưa khai chi tiết, rõ ràng, đầy đủ các tiêu chí như tên hàng, nhãn hiệu hàng hóa, quy cách phẩm chất, thông số kỹ thuật, thành phần cấu tạo, model, ký mã hiệu, đặc tính, công dụng của hàng hóa theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC) và hướng dẫn tại công văn 5189/TCHQ-GSQL.

Ví dụ: Một số tờ khai nhập khẩu tại ô mô tả hàng hóa chỉ khai tên hàng hóa như khung ghế tựa sofa bằng sắt RHF; da bò thuộc HB431; chăn lông hóa học, loại 2kg+/- 10%, NSX; Guangdong Kaixuan Furniture Co., Limited, mới 100%... Một số tờ khai xuất khẩu tại ô mô tả hàng hóa còn khai sơ sài như buồng khí Haemofix FF TK, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam; giầy vải 368673/SK849016-1, xuất xứ Việt Nam; gioăng cao su mới 100% xuất xứ Việt Nam.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc kiểm tra, hướng dẫn người khai hải quan thực hiện khai chi tiết, rõ ràng, đầy đủ các thông tin tại ô mô tả hàng hóa trên tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu theo đúng quy định tại Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC) và các quy định, hướng dẫn có liên quan; chấm dứt tình trạng người khai hải quan còn khai sơ sài, chưa đủ các thông tin tại ô mô tả hàng hóa trên tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu gây khó khăn cho quá trình kiểm tra, giám sát, kiểm soát phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.


Nguồn: HQ Online