Điểm mới trong quản lý hàng miễn thuế: Mua ở Việt Nam, nhận ở nước ngoài

Đây là một trong những điểm mới liên quan đến kinh doanh hàng miễn thuế đang được Tổng cục Hải quan hoàn thiện tại dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ.

Trước đó, thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2018/NĐ-CP, trong đó, Tổng cục Hải quan được giao trực tiếp xây dựng hoàn thiện dự thảo.

Ngày 27/11/2019, Văn phòng Chính phủ có công văn số 10854/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế.

Trong đó, một trong những nội dung Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu là việc bổ sung quy định khách mua hàng miễn thuế ở Việt Nam nhưng nhận hàng ở nước ngoài tại điểm d, khoản 1, Điều 1 dự thảo Nghị định cần phải được rà soát kỹ để đảm bảo tính khả thi của Nghị định khi được Chính phủ ban hành.

Được biết, đến nay Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định thay thế.

Trong đó, liên quan đến quy định khách mua hàng miễn thuế ở Việt Nam nhưng nhận hàng ở nước ngoài, tại cuộc họp với đại diện một số đơn vị (Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính), ngày 13/12, Tổng cục Hải quan cho biết, đây là một dịch vụ trong hoạt động bán hàng của cửa hàng miễn thuế, nhằm phong phú hơn hình thức giao hàng cho khách mua hàng, nội dung quy định hướng tới tương lai, phù hợp với sự phát triển đa dạng của hoạt động dịch vụ này.

Để được giao hàng cho khách ở nước ngoài, tại dự thảo Nghị định có quy định rõ doanh nghiệp phải mở tờ khai xuất khẩu (quản lý như đối với hàng hóa xuất khẩu). Còn đối với trường hợp giao hàng tại Việt Nam thì doanh nghiệp không phải mở tờ khai xuất khẩu, mà trên cơ sở hóa đơn bán hàng, giấy tờ liên quan đến người mua hàng, cơ quan Hải quan thực hiện giám sát việc giao hàng cho khách trong khu vực cách ly tại cửa khẩu xuất.

Về thông lệ quốc tế, qua nghiên cứu hệ thống cửa hàng miễn thuế trên thế giới thì tại một vài nước ở châu Âu có cửa hàng miễn thuế Heinemann của Đức. Trong hệ thống cửa hàng miễn thuế Heinemann có dịch vụ: Trước 3 tháng, khách mua hàng có thể đặt mua online trên website của Heinemann hoặc mua trực tiếp tại hệ thống cửa hàng miễn thuế Heinemann và được giao hàng theo địa chỉ yêu cầu của khách tại Đức.

Tuy nhiên, với nội dung này, có ý kiến cho rằng cần phải bổ sung quy định chặt chẽ tránh bị lợi dụng. Tiếp thu ý kiến tham gia của đại diện các đơn vị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành cho biết với nội dung này, Tổng cục Hải quan sẽ báo cáo, bổ sung nêu rõ biện pháp quản lý.Nguồn: HQ Online