Chi tiết bantin HaiQuan 2019-11-25


Những trường hợp miễn kiểm tra trước khi thông quan

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 11 2019 — 390 lượt xem

Ngày 1/1/2020 Nghị định Một cửa có hiệu lực

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 11 2019 — 352 lượt xem

Công khai 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 11 2019 — 376 lượt xem

Chính sách thuế đối với hàng gia công, SXXK hướng đến tạo thuận lợi cho DN

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 11 2019 — 391 lượt xem

Hướng dẫn chia nhóm và cấp số tờ khai hải quan giấy hàng bưu chính, chuyển phát nhanh

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 11 2019 — 389 lượt xem

Thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 11 2019 — 328 lượt xem

Nghị định 85/2019/NĐ-CP: Tạo cơ sở pháp lý thống nhất để thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 11 2019 — 380 lượt xem

Sáng tạo trong phát triển quan hệ đối tác hải quan-doanh nghiệp

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 11 2019 — 411 lượt xem

Tổng cục Hải quan kiên quyết xử lý nghiêm, không bao che công chức vi phạm

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 11 2019 — 395 lượt xem

Có gì đáng lưu ý trong Nghị định về Cơ chế một cửa quốc gia?

Mạc Đỗ Thu Vân
tháng 11 2019 — 361 lượt xem

Về Chúng tôi

Viết một đoạn văn ngắn ở đây để khi độc giả mới tìm đến website của bạn qua các bài blog, được dẫn chiếu trong kết quả tìm kiếm của Google.

Hãy luôn được cập nhật:

Tham gia vào dòng tin xã hội của chúng tôi.

Blog của chúng tôi

Lưu trữ