Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 05/09/2019

Sửa đổi Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tải về tại đây: