Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/07/2019

Sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

Tải về tại đây: