Quyết định 31/2019/QĐ-TTg ngày 09/10/2019

Nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT tin đã qua sử dụng cấm NK để nghiên cứu khoa học và gia công sửa chữa

Tải về tại đây: