Hợp nhất Nghị định 14/VBHN-BCT ngày 25/09/2019

HNNĐ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

Tải về tại đây: