Công văn 8053/TXNK-CST ngày 03/09/2019

Thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế

Tải về tại đây: