Công văn 7572/TXNK-CST ngày 19/08/2019

Chính sách thuế đối với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu

Tải về tại đây: