Công văn 5787/TCHQ-GSQL ngày 10/09/2019

Bàn giao máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu

Tải về tại đây: